Biblioteka w Jadownikach ponownie otwarta

Zgodnie z nowymi przepisami od 12 maja 2020 r. ponownie swoją działalność rozpoczynają Biblioteki. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku, której filią jest placówka w Jadownikach, również otwiera swoje podwoje. Oczywiście działalność wznowiona z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i wymogami Ministerstwa Rozwoju Poniżej podstawowe wytyczne obowiązujące podczas korzystania.

Warto przypomnieć, że filia w Jadownikach istnieje od 1956 roku. Na przestrzeni czasu kilkakrotnie zmieniała swoje lokum. Od roku 2013 mieści się w pomieszczeniach wyremontowanego Domu Ludowego w Jadownikach. Posiada księgozbiór liczący obecnie ponad 15.000 woluminów.

Biblioteka ma w swoich zbiorach i oferuje swoim Czytelnikom:

– literaturę piękną dla dorosłych
– literaturę dla dzieci i młodzieży
– lektury szkolne i ich opracowania
– literaturę popularno-naukową

Filia w Jadownikach gromadzi również czasopisma i prasę codzienną, którą można przeglądać na miejscu lub wypożyczać.

Dla Czytelników dostępnych jest 3 stanowiska komputerowe posiadające połączenie z Internetem. Korzystanie z Internetu jest oczywiście bezpłatne. Czytelnicy i mieszkańcy Jadownik mogą także korzystać ze skanera, kserokopiarki, drukarki i faksu (sprzęt uzyskano dzięki uczestnictwu Filii w Programie Rozwoju Bibliotek).

Na najmłodszych czytelników czeka pokój pełen ciekawych i kolorowych bajek i pluszowych zabawek. Dla młodzieży i dorosłych mamy małą czytelnię, w której można przejrzeć prasę lub inne wydawnictwa.

W swojej działalności Biblioteka od zawsze kładzie duży nacisk na pracę z najmłodszymi czytelnikami. Dlatego też prowadząc działalność kulturalno-oświatową, stale współpracuje ze Szkołami oraz Przedszkolami działającymi na terenie Jadownik. W ramach tej współpracy proponuje między innymi następujące formy spotkań:

głośne czytanie
dyskusje o książkach
warsztaty plastyczne
lekcje biblioteczne
spotkania z autorami


Biblioteka wciąż rozszerza swoją działalność kulturalną, mającą na celu rozwijanie czytelnictwa, promocję biblioteki oraz zainteresowanie książką. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych usług.