Rada Sołecka

Biuro Sołtysa wsi Jadowniki
Sołtys: Jarosław Sorys
e-mail: jsorys@onet.pl
tel.: 781 525 508

Rada sołecka:

Jadwiga Dadej
Jerzy Gawiak
Michał Krzywda
Wiesław Piasecki
Małgorzata Piękosz
Agnieszka Sielewicz
Ewa Zych