Klimatyzacja w Domu Ludowym

W kwietniu została wykonana klimatyzacja w budynku Domu Ludowego w Jadownikach na sali widowiskowej. Zainstalowano klimatyzatory stacjonarne typu split marki Fujitsu. Za wykonanie robót odpowiedzialna była firma NOWBUD Andrzeja Piotrowskiego z Tarnowa. Zamontowane urządzenia są energooszczędne, nie zaburzają wystroju sali oraz odpowiadają za komfortowe utrzymanie odpowiednich warunków w miejscu stałego przebywania przez ludzi.

W ramach prac zamontowano w sumie 3 klimatyzatory:
2 szt. klimatyzatorów podsufitowych o mocy chłodniczej 12,5 kW
1 szt. klimatyzatora ściennego o mocy chłodniczej 7 kW

Wartość zadania wyniosła: 63.100,00 zł i została pokryta w części z funduszu sołeckiego – 25.000,00 zł oraz w pozostałej części z budżetu Gminy Brzesko.

Rada Sołecka na wniosek licznych próśb i sugestii postanowiła przeznaczyć środki z Funduszu Sołeckie na współfinansowanie zakupu oraz instalację klimatyzacji na sali widowiskowej Domu Ludowego. Zebranie Wiejskie stosowną uchwałą przeznaczyło 25.000 zł na wykonanie powyższego zadania. Obecnie dzięki klimatyzacji sala widowiskowa zyska na komforcie oraz przyczyni się większego zainteresowania wynajmem – mówi Sołtys Jadownik Jarosław Sorys.

Roboty zakończono 05.05.2020 r.