Uroczystość Bożego Ciała w dobie koronawirusa – Trasa

Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. W tym roku przypada ona 11 czerwca. Jak bywało w tradycji procesja zawsze gromadziła licznie mieszkańców Jadownik. W tym roku z uwagi na koronawirusa i obowiązujące przepisy obchody będą wyglądać inaczej niż zazwyczaj.

Jak usłyszeliśmy w ogłoszeniach parafialnych obecnie procesja może się odbywać jedynie na terenie kościelnym. W Mszach Świętych nie może uczestniczyć więcej niż 150 osób. Planowana na dzień dzisiejszy jest zatem procesja na terenie wokół kościoła parafialnego. Pierwszy ołtarz będzie przy krzyżu misyjnym, drugi przy domu parafialnym, trzeci w miejscu żywej szopki, a czwarty przy figurze Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jak czytamy w ogłoszeniach jeśli przepisy ulegną zmianom to procesja odbędzie się według tradycji: ul. św. Prokopa, ul. Królewską oraz ul. Podgórską. Jeśli taka zmiana nastąpi zostanie wydany stosowny komunikat.

Źródło: Google Maps. Opracowanie własne.
Ołtarz I – Krzyż Misyjny
Ołtarz II – Dom Parafialny
Ołtarz III – Miejsce “Żywej szopki”
Ołtarz IV – Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa

Poniżej archiwalne zdjęcia z Uroczystości Bożego Ciała z 2015 roku