Remont Sali szkoleniowej OSP Jadowniki – Zagłosuj

Ochotnicza Straż Pożarna Jadowniki chce wyremontować salę szkoleniową, która obecnie znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. W sali tej odbywają się zebrania zarządu, liczne zbiórki i szkolenia członków OSP. Grant pozwoli w znaczący sposób przyspieszyć realizację zamierzonego celu. W pierwszej kolejności OSP planuje wymienić starą podłogę w sali szkoleniowej, która swoim stanem technicznym zagraża wręcz bezpieczeństwu użytkowników. Sala po przeprowadzonym remoncie będzie miejscem, gdzie w sposób estetyczny i bezpieczny będą mogły odbywać się zbiórki i szkolenia m.in. członków czynnych OSP Jadowniki. Sala może być wykorzystywana także przez inne stowarzyszenia działające na ternie Jadownik oraz gminy Brzesko do przeprowadzania konkursów, szkoleń, seminariów, konferencji, narad i zebrań. Warto dodać, że obecna sala ma już 50 lat.

Okazją do sfinansowania tej inicjatywy okazał się program Carlsberg Polska: InicJaTyWy. Jego celem jest poprawa życia lokalnych społeczności w sąsiedztwie browarów firmy poprzez m.in. rewitalizację terenów zielonych, stwarzanie warunków zachęcających do aktywnego wypoczynku, a także działania kulturalne i edukacyjne. Pula programu wynosi 80,000 zł W naszej lokalizacji wygrają 4 granty z największą ilością głosów. Każdy zwycięzca otrzyma 10,000 brutto.

Aby zagłosować:

1. Wejdź na stronę: http://inicjatywy.com.pl/

2. Wybierz z listy projekt: Remont sali szkoleniowej OSP Jadowniki i naciśnij przycisk „Oddaj głos”.

3. Wprowadź swój adres e-mail

4. Następnie potwierdź oddanie głosu, klikając w link, który otrzymasz mailem.

UWAGA – każda osoba może oddać tylko jeden głos!

Głosowanie trwa do 31 maja br. Wyniki podamy 2 czerwca br.